Welcome to Hotel Dream

Samakhushi Kathmandu Nepal.
Call Now: 014357789, 9847428966, 9869617626

Hotel Dream/Guest House

Hotel Dream is a Hotel/Guest House in Kathmandu with peace and family environment, offering the 24/7 service. Located along the Samakhusi, Hotel Dream is just a minute inside the ring road and within easy access to major tourist attractions.

About

Hotel/Guest House in Kathmandu with peace and family environment, offering the 24/7 service.. See More

Contact

Hotel Dream/Guest House, Samakhusi Chowk Kathmandu Nepal. Phone: +97714357789, 9869617626. See More

Services

With a safe parking, free high-speed wifi facility, hot water supply, delicious hygienic food, I/D ticketing. See More

What our customers say

In the view of our customers

Bibek Bhandari

Bibek Bhandari

Gulmi Nepal

अत्यन्तै शान्त, सफा र पारिवारिक वातावरण पाउनुहुनेछ । एकपटक पाउनाको रुपमा आउनुभएको तपाईं पटकपटक आउने गरि साथी बनेर जानुहुनेछ । फ्री वाइफाइ, तातोचिसो पानीको व्यवस्था, पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था लगायत सुविधा त छदैछन् ।

Bishnu Pd Khakurel

Bishnu Pd Khakurel

Butwal Nepal

Peace and family environment, offering the 24/7 service. Hotel Dream is just a minute inside the ring road and within easy access to major tourist attractions.